Anna Liem muziektherapie

Wat is muziektherapie?

“Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden ten einde veranderingen, ontwikkelingen, stabiliteit of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen.”      Uit: Beroepsprofiel van de muziektherapeut, Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, Utrecht 2009.

Binnen de therapie wordt er dus door middel van muziek aan doelen gewerkt die in eerste instantie niet muziekgerelateerd zijn. Muziektherapie kan individueel of in groepsverband worden gegeven. Doordat ik bij de cliënt thuis kom, is de therapie vaak individueel.

Voor wie?

Muziektherapie wordt toegepast bij veel verschillende doelgroepen.

Ik geef voornamelijk muziektherapie aan mensen met een vorm van autisme. Maar ook werk ik met mensen met een licht tot zwaar verstandelijke beperking. Muziektherapie geef ik aan huis. Met mijn auto vol instrumenten kom ik bij de cliënt voorrijden. Ik geef in de regio’s Bergen op Zoom en Middelburg muziektherapie.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor muziektherapie? Wilt u muziektherapie voor uzelf of voor uw kind? Neem dan contact op.

Werkwijze muziektherapie

Aan huis muziektherapie geven is bijzonder. Het is in de vertrouwde omgeving van het kind. En er is nauw contact met de ouders en/of verzorgers, die hun eigen kind natuurlijk het beste kennen.

Hulpvraag muziektherapie, aanmelding

Als er een hulpvraag is voor uw kind, kunt u zich aanmelden voor muziektherapie. Aanmelding kan via info@muziektherapie-autisme.nl of via Stichting Papageno.

Hulpvragen kunnen heel breed zijn en kunnen betrekking hebben op meerdere gebieden. Hierboven staat een aantal voorbeelden van hulpvragen en doelen voor muziektherapie.

Intakegesprek

Na aanmelding kom ik aan huis langs voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en wordt er praktische informatie besproken. Het intakegesprek vindt in eerste instantie alleen plaats met de ouders/verzorger zodat er vrijuit kan worden gesproken over het kind.

Het intakegesprek is vrijblijvend en er zitten geen kosten aan verbonden.

Observatieperiode

Na het intakegesprek volgt er een observatieperiode. Meestal duurt een observatieperiode ongeveer zes weken, uitgaande van één sessie per week. Soms is de observatieperiode korter, soms wat langer.

Tijdens deze periode wordt er gekeken of muziektherapie inderdaad de juiste hulpverlening is. De observatieperiode is bedoeld om uiteindelijk van de hulpvraag een of meerdere doelen te maken waar in de behandelfase aan gewerkt zal worden.

Na een observatieperiode ontvangen de ouders een observatierapportage en zal deze geëvalueerd worden. Tijdens dit gesprek wordt er besloten of muziektherapie al dan niet geïndiceerd is.

Behandelplan en behandelfase

Een behandelplan wordt opgesteld op het moment dat er een indicatiestelling voor muziektherapie is gemaakt, wanneer de cliënt dus muziektherapie gaat volgen. Hierin worden doelen zorgvuldig gesteld en hierin wordt beschreven hoe er aan deze doelen gewerkt zal worden. Tevens worden evaluatiedata afgesproken.

Afhankelijk van het proces binnen de muziektherapie worden de doelen aangepast of bijgesteld.

Afrondingsfase en evaluatie

Wanneer de doelen zijn behaald en er geen nieuwe hulpvragen meer zijn, zal de muziektherapie afgerond worden. De ouders van de cliënt ontvangen een behandelrapportage van de muziektherapie. Hierin staat het proces van de cliënt beschreven en wordt er een evaluatie gedaan op de behandeldoelen.

Wat kan er met muziektherapie bereikt worden?

Muziektherapie kan op verschillende gebieden worden ingezet. Deze gebieden kunnen elkaar overlappen. Een aantal voorbeelden van doelen zijn.

Emotionele ontwikkeling

 • Emoties exploreren en uiten
 • Het zelfvertrouwen en de assertiviteit vergroten
 • Bewust worden van het zelfbeeld
 • Versterken van de autonomie
 • Grenzen leren aanvoelen en aangeven bij zowel uzelf als bij de ander

Sociale ontwikkeling

 • Ontwikkelen, stimuleren en verbeteren van de sociale vaardigheden
 • Vergroten van de gerichtheid op een ander
 • Leren omgaan met aandacht en met verantwoordelijkheid

Cognitieve ontwikkeling

 • Gestructureerd werken, of juist:
 • Flexibel leren omgaan met onverwachte situaties door structuurverlatend te werken
 • Aandacht en concentratieboog vergroten
 • Vergroten van de kennis

Motorische ontwikkeling

 • Verbeteren van de grove en fijne motoriek
muziekbegeleiding

Wachttijden
De wachttijd voor de start van muziektherapie is afhankelijk van de reistijd, locatie en de periode van het jaar.

Tarieven

Tarief muziektherapie 

Het door Stichting Papageno vastgestelde tarief per sessie bedraagt €60,- . Dit bedrag is inclusief intakegesprek, reiskosten, reistijd, voorbereidingstijd, verslaglegging en evaluaties. Neem contact op voor de mogelijkheden.

In West-Brabant zit ik in de raamovereenkomst. Via een betrokken jeugdconsulent is het bekostigen van muziektherapie mogelijk.

Vergoedingen
Veel zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie gedeeltelijk vanuit een aanvullend pakket.  Soms wordt er om een verwijsbrief of indicatie gevraagd van uw (huis)arts of behandelaar. Via Zorgwijzer kunt u opzoeken of uw verzekeraar muziektherapie vergoedt. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer zelf bij uw verzekering of u recht hebt op (gedeeltelijke) vergoeding.
Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het belangrijk te weten dat ik lid ben van de beroepsverenigingen NVvMT en FVB  en ingeschreven sta in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Informatie Zing en Groei

Zing en Groei