Image
 
 

Aangesloten bij:

 
Image

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie die aangesloten zit bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Neem contact op via mail voor mijn lidnummer.

Image

Geregistreerd vaktherapeut in het kwaliteitsregister van de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. Neem contact op via mail voor mijn lidnummer.

Image

Geregistreerd bij het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Anna Liem voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Neem contact op via mail voor mijn lidnummer.