Praktijk voor muziektherapie

Bergen op Zoom

 
 

In verband met het corona virus gaan groepsbijeenkomsten zoals SingInsideOut niet door.

Individuele sessies gaan door middels videobellen.

Individuele sessies kunnen fysiek doorgaan mits cliënt en therapeut en diens gezinsleden geen verkoudheidsklachten hebben. Verder wordt de afstand van 1,5 meter aangehouden en is er geen fysiek contact. Cliënt en therapeut wassen voor en na de sessie de handen. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van materiaal. Materiaal wordt na de sessie direct schoongemaakt.

Aangesloten bij:

 
Image

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie die aangesloten zit bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Neem contact op via mail voor mijn lidnummer.


Image

Geregistreerd vaktherapeut in het kwaliteitsregister van de Register Vaktherapie. Neem contact op via mail voor mijn lidnummer.

Image

Geregistreerd bij het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Anna Liem voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Neem contact op via mail voor mijn lidnummer.