Bezin en Bezing

Mag je nu samen zingen, of niet?

In SingInsideOut by AnnaLeave a Comment

De logische vraag die gesteld wordt tijdens deze COVID-19 periode: mag je nu samen zingen, of niet? Mag dat binnen? Of moet dat buiten? Met hoeveel personen dan? Het antwoord lees je hier:

Wij kunnen doorgaan met zingen mits minimaal 1,5 m afstand en het maximaal aantal personen per oppervlakte.

SingInsideOut bijeenkomsten

Wat ikzelf bij SingInsideOut bijeenkomsten aanhoud? Maximaal 8 deelnemers in een ruimte van 80m2.

Geventileerd, met pauze waarin alles even gelucht wordt. En met zo min mogelijk door elkaar bewegen. Vrij bewegen op een vaste plek in de ruimte kan wel. De 1,5m afstand is zelfs groter. De ervaring is dat we deze corona maatregelen tijdens het zingen met z’n allen dragen.

Het belangrijkste: voel je je niet veilig bij de gemaakte zangafspraken, maak dan de keuze om thuis te blijven.

Online zingen

Je kunt dan natuurlijk altijd kiezen voor SingInsideOut Online. Dat is online zingen. Waarbij zoals bij de zangworkshops, gebruik wordt gemaakt van stembevrijding en muziektherapeutische zangwerkvormen. Dit aanbod kan samen, maar is vooral individueel erg fijn.

Samen online zingen

Toch liever samen? Soms geef ik een live SingInsideOut bijeenkomst, samen zingen via Zoom.

Mocht je hiervan op de hoogte willen blijven, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Voor het gemak nog even de uitzonderingen op een rij:

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

 • personen die 1 huishouden vormen;
 • kinderen tot 13 jaar;
 • het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaarten;
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging;
 • vergaderingen of betogingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • vergaderingen van de Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
 • bijeenkomsten van internationale organisaties of verdragspartijen;
 • verkiezingen; 
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Bron: website van de rijksoverheid waar je alle updates vindt rondom de COVID maatregelen.

Kortom: samen zingen mag. Mits je je aan de regels houdt.

Leave a Comment