Is dit nou therapie?!

In Eigenwijsjes, muziektherapie, SingInsideOut, Stembevrijding, stemexpressie, vocale muziektherapie by AnnaLeave a Comment

“is dit nou therapie?” zeggen sommigen.

Ja, op zijn minst therapeutisch.

Want, de meesten worden geraakt (en geheeld) in onderliggende thema’s als:

 • Ik ben niet goed genoeg
 • Ik doe er niet toe
 • Ik mag er niet zijn
 • Ik ben tot last
 • Ik kan geen écht contact maken en vasthouden
 • Ik durf mijzelf niet te uiten, want vroeger…
 • Ik mag mijzelf niet uiten, want mijn innerlijke criticus…
 • Ik voel me enorm onvrij, want het spelende kind in mij is verstopt…
 • Ik voel me beperkt, want vroeger…
 • Ik ben angstig om contact te maken, want ik heb geen vertrouwen in…
 • enzovoorts.

In de groepsworkshops gaan we niet in op het verhaal van jouw thema. Je leert en oefent juist om los te komen van het verhaal, en je gedachten en emoties er te laten zijn. Zo kun je jouw emoties echt doorvoelen, met als gevolg dat je ze kunt loslaten. Je ervaart dat je jouw emoties en gedachten zelf kunt dragen, ín contact met de groep. Zonder dat de groep er iets mee hoeft, zonder dat jij er verder iets mee hoeft. Deze ervaring an sich is therapeutisch.

Bij een individuele sessie is dit in principe ook het uitgangspunt. Maar soms is het fijn om wél in te gaan op het verhaal. Waarom? Als je begrijpt waar je verhaal vandaan komt, en als je merkt dat je niet de enige bent, en als je weet hoe jouw trauma’s op jouw lichaam werken, dan merk je dat je al heel veel gedachten en gevoelens, direct kunt loslaten. Het gaat dan met name om gedachten in de trant van: “ik ben gek” en gevoelens als schaamte en angst hierover.

Leave a Comment