De opdrachtgever ben jij, de cliënt.

De opdrachtnemer ben ik, Anna Liem, muziektherapeut. Bij het aangaan van een traject, krijg je deze voorwaarden op papier en ondertekenen wij die beiden. Voor instellingen en verwijzers, gelden afwijkende tarieven. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook enkel van toepassing op particulieren.

Cliënt: ……………………………………….                     en        Muziektherapeut: Anna Liem

Hebben de volgende afspraken rondom muziektherapie:

Telefonisch een gesprek is vrijblijvend.

De intake kost 45,- voor 45 minuten.

  1. Startdatum van het traject: ………………………
  1. Een sessie kost 90,- voor particulieren. Voor andere opdrachtgevers gelden andere tarieven.
  1. Een sessie duurt voor jou 45 minuten + ik heb 15 minuten voorbereidingstijd, verslaglegging en mailcontact.
  1. Een extra evaluatieverslag kost €85,- .
  1. Maandelijks wordt digitaal de factuur verstuurd naar het doorgegeven mailadres.

De factuur dient binnen 2 weken betaald te worden. Als dit niet wordt gedaan, wordt eerst een herinnering verstuurd. Bij uitblijven van de betaling, zullen administratiekosten á €30,- in rekening gebracht worden. Indien een incassobureau ingeschakeld wordt, zijn alle kosten (gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) voor de cliënt.

  1. Een sessie dient minimaal 24 uur van tevoren per mail worden afgezegd.

Als binnen deze 24 uur de sessie wordt afgezegd, wordt de sessie in rekening gebracht.

  1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Anna Liem is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert.

  1. Geheimhouding

Anna Liem is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft gedeeld in het kader van dit traject. Informatie wordt opgeslagen op de macbookcomputer van Anna Liem, die beveiligd is met een wachtwoord. Daarnaast is er een back-up op een externe harde schijf die eveneens beveiligd is met een wachtwoord en goed is opgeborgen. De documenten in de dossiers hebben tevens een wachtwoord. Bij ondertekening van deze overeenkomst, geeft de cliënt de toestemming tot het opslaan en verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen altijd worden opgevraagd door de cliënt.

  1. Klachtenregeling

In geval van ontevredenheid over de muziektherapie, alsmede zaken rondom de organisatie hiervan, kan de opdrachtgever zich in eerste instantie richten tot opdrachtnemer. Zij zal zich inspannen deze klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever te verhelpen. Mochten beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kan opdrachtgever richten tot een derde partij. De klacht kan eenvoudig via Internet ingediend worden via de volgende link: www.klachtenregeling.nl .