Contactgegevens

Voor aanmelding, vragen, opmerkingen of informatie, kunt u altijd contact opnemen. Stuur een mail naar anna@annaliem.nl .

Ik streef er naar om binnen een week te reageren op uw mail.

Wilt u graag muziektherapie voor uw kind met ASS, maar woont u niet in de regio Zuid-West Brabant? Neem dan contact op met Stichting Papageno.

Klachtenregeling

Als lid van de FVB houd ik mij aan de beroepscode voor muziektherapeuten.

Mocht u een klacht hebben over mij, dan kunt u dat rechtstreeks aan mij melden. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).

Privacy statement

Hier vindt u de privacystatement van Anna Liem.

Tevredenheidsonderzoek VVT

Via deze link kan je meedoen aan het tevredenheidsonderzoek voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut (VVT). Als je muziektherapie of een andere vorm van vaktherapie hebt gevolgd bij een VVT, dan help je hiermee data verzamelen om deze vorm van hulpverlening in kaart te brengen en wetenschappelijk te onderbouwen.

Aangesloten bij:

Stichting Papageno

Anna Liem heeft jaren samengewerkt met Stichting Papageno. Stichting Papageno zet zich in voor de ontwikkeling van muziektherapie voor mensen met een vorm van autisme. De samenwerking is sinds juli 2018 niet meer intensief.

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie die aangesloten zit bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Neem contact op via mail voor het lidnummer.

Anna Liem kwaliteitsregister

Anna is geregistreerd in het kwaliteitsregister Register vaktherapie. Neem contact op via mail voor het lidnummer.

NIBIG Wkkgz

Geregistreerd bij het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Anna Liem voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Neem contact op via mail voor mijn lidnummer.