SingInsideOut XL

Groepsprogramma voor volwassenen die zichzelf willen laten horen

(maar denken dat ze dat niet durven)

Image

Ontdek, ontmoet, ontvouw, onderzoek, ontgroei en ontwikkel jezelf...

 • Jezelf laten horen en gehoord worden
 • Je gevoel toelaten en uiten
 • Afstemmen op jezelf en de ander
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • In het middelpunt staan
 • Non-verbaal contact maken (oogcontact, lichamelijke afstemming)
 • Leiden - volgen
 • Saamhorigheidsgevoel aangaan en vasthouden
 • Vrij bewegen binnen de kaders die er zijn
 • Onderscheid maken tussen 'het verhaal' en je emotie in het hier-en-nu.
 • Verbinding tussen denken-voelen-handelen
 • Overgave aan vreugde en plezier
 • Mild zijn naar jezelf en de ander
 • Grenzen verkennen, herkennen, erkennen en aangeven

Wat is het?

SingInsideOut is een vorm van stemexpressie, gegeven door een muziektherapeut.

Muziektherapie is een vorm van hulpverlening voor mensen met psychische en psychosociale klachten.

Maar ook is SingInsideOut voor mensen die de diepte in willen gaan in hun persoonlijke ontwikkeling.

Hoezo werkt dit?

Doordat je leert ín contact úit je comfortzone te stappen.

Dit is kwetsbaar en vraagt dus lef.

Kwetsbaarheid + onveiligheid = traumatiserend

Kwetsbaarheid + veiligheid = helend

Tijdens de sessies ga je doen en ervaren.

Het kan heel versterkend werken om naast dit groepsprogramma individueel stil te staan bij jouw thema('s).

Bijvoorbeeld bij jouw psycholoog, coach, therapeut, of bij mij.

Wat is het verschil met de workshop SingInsideOut ?

De korte workshop SingInsideOut vindt niet zo vaak plaats en bovendien is die groep vaak groter. Thema's kunnen dan aangestipt worden bij de deelnemer, maar hier wordt niet op ingegaan tijdens de sessie. De deelnemer kan geraakt worden, maar krijgt geen ruimte om hier verbaal op in te gaan.

Woorden geven aan jouw beleving (niet aan de beschouwing ervan).

Terwijl we bij SingInsideOut XL intensiever bezig zijn en er juist wél ruimte is om langer stil te staan bij jou. Soms verbaal, soms enkel in de gezamenlijke aanwezigheid. Stilstaan bij de thema's die naar voren komen tijdens het zingen en werken met de stem kan inzichtgevend en daarmee verlichtend en bevrijdend werken.

Verkennen, herkennen, erkennen in het hier-en-nu

Het verkennen, herkennen en erkennen van het hier-en-nu, met alles wat daar is, is een groot onderdeel van dit programma. Het gaat altijd over NU. Hoe voel jij je NU? Wat merk je nu op? Merk je nu weerstand op? Kan je daar geluid aan geven? Kan je er wat over vertellen? Merk je op dat er oudzeer naar boven komt? Kan je daar klank aan geven? Mag je ruimte innemen? Mag je het spannend vinden? Kun je mild zijn voor jezelf?

We maken onderscheid tussen de beschouwing van 'het verhaal' en jouw beleving.

Je stoeit en groeit, ontwikkelt, ontvouwt, ont-moet, onderzoekt en ondervindt dat

jezelf zijn én uiten in contact met de ander heel fijn is.

Weet je welkom.

Laat je horen.

Praktische info

 • Groepsgrootte: 5 a 6 personen
 • Locatie: Ont-Moet, centrum voor Aandacht en Bewustzijn. Bergen op Zoom.
 • Aantal sessies: 5
 • Voorafgaand een (telefonisch/videobellend) intakegesprek waarin we samen kijken naar jouw thema.
 • Wanneer: wekelijks een sessie, donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur.
 • Investering: 250,- (50,- per sessie). Betaling in 2 termijnen mogelijk.
 • Start: september 2023