Sing Inside Out XL

Groesprogramma SingInsideOut XL voor volwassenen die dichtbij zichzelf (willen) zijn

Ontdek, ont-moet, ontvouw, onderzoek, ontgroei en ontwikkel jezelf met eigen thema’s en doelen, zoals:

 • Jezelf laten horen en gehoord worden
 • Afstemmen op jezelf en de ander
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • In het middelpunt staan
 • Non-verbaal contact maken (oogcontact, lichamelijke afstemming)
 • Leiden – volgen
 • Aandachtsboog vergroten
 • Saamhorigheidsgevoel aangaan en vasthouden
 • Vrij bewegen binnen de kaders die er zijn
 • Onderscheid maken tussen ‘het verhaal’ en je emotie in het hier-en-nu.
 • Verbinding tussen denken-voelen-handelen
 • Overgave aan vreugde en plezier
 • Mild zijn naar jezelf en de ander
 • Grenzen verkennen, herkennen, erkennen en aangeven
 • Gevoel laten stromen
 • Durven Zijn

Kortom:
IN contact, UIT je comfortzone door te doen en ervaren.

Herken je je in 1 of meerdere thema’s?

Wil je op de hoogte blijven?

Wat is het?

Het groepsprogramma SingInsideOut XL voor volwassenen is een vorm van SingInsideOut, muziektherapie en stembevrijding . Authentiek Samen Zijn is het liefste wat je wil. En dat kan alleen door steeds weer IN contact UIT je comfortzone te stappen. Dat doen we bij SingInsideOut XL. De stem is bij uitstek het instrument om stil te staan en te groeien in persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de sessies ga je doen en ervaren.

Het kan heel versterkend werken om naast dit groepsprogramma individueel stil te staan bij jouw thema(‘s). Bijvoorbeeld bij jouw psycholoog, coach, therapeut, of bij mij.

Praktische info

Groepsgrootte: 4 personen

Locatie: Ont-Moet, centrum voor Aandacht en Bewustzijn. Bergen op Zoom. Of via ZOOM, tijdens de lockdown.

Aantal sessies: 5 (voorafgaand een (telefonisch/videobellend) intakegesprek waarin we samen kijken naar jouw thema)

Wanneer: Om de week 1 sessie, donderdagmiddag van 13.15 tot 15.15 uur

Investering: 225,- (45,- per sessie). Betaling in 2 termijnen mogelijk.

Vergoeding: neem contact op met jouw zorgverzekering om na te gaan of vaktherapie vergoed wordt. Let op: Ik ben aangesloten bij de FVB.

Start: bij minimaal 4 aanmeldingen.

Wat is het verschil met SingInsideOut ?

SingInsideOut vindt maar 1 keer in de maand plaats. Meestal in een groep die groter is dan 4 personen. Bij SingInsideOut kunnen thema’s aangestipt worden bij de deelnemer, maar hier wordt niet op ingegaan tijdens de sessie. De deelnemer kan geraakt worden, maar krijgt geen ruimte om hier verbaal op in te gaan.

Woorden geven aan jouw beleving (niet jouw beschouwing ervan).

Terwijl we bij SingInsideOut XL intensiever bezig zijn en er juist wél ruimte is om langer stil te staan bij jou. Soms verbaal, soms enkel in de gezamenlijke aanwezigheid. Stilstaan bij de thema’s die naar voren komen tijdens het zingen en werken met de stem kan helend, verlichtend en bevrijdend werken.

Het verkennen, herkennen en erkennen van het hier-en-nu, met alles wat daar is, is een groot onderdeel van dit programma. Het gaat altijd over NU. Hoe voel jij je NU? Wat merk je nu op? Merk je nu weerstand op? Kan je daar geluid aan geven? Kan je er wat over vertellen? Merk je op dat er oudzeer naar boven komt? Kan je daar klank aan geven? We maken onderscheid tussen de beschouwing van ‘het verhaal’ en jouw beleving.

Je stoeit en groeit, ontwikkelt, ontvouwt, ont-moet, onderzoekt en ondervindt dat

dichtbij jezelf zijn,

heel fijn is.

Laat je horen.

Foto: Nynkefotografie.com