Image

Geen koor. Geen les.

Maar

Vrijuit zingen

Van binnen naar buiten

SingInsideOut is in het leven geroepen om mensen vrijer te laten zingen.
Niet om het resultaat, maar omdat het gewoon heerlijk is om te zingen.
In de Sing-InsideOut bijeenkomsten word je ook nog eens gehoord door groepsgenoten.
Je krijgt die ruimte, voelt de spanning, én de opwinding.
Die energie wil eruit, en dat kán!
Met jouw stem.
Zo zing je je eigen lied.

Terwijl de ander daarvan geniet.
Of niet.
Dat hoeft eigenlijk niet uit te maken...
Misschien train je de ander
te verdragen.
Of, word jíj getraind?

SingInsideout!