Image
Wat is muziektherapie?

Muziektherapie valt onder de vaktherapieën. Andere vaktherapieën zijn bijvoorbeeld dramatherapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie en danstherapie.

Het beroepsprofiel van de muziektherapeut omschrijft de definitie van muziektherapie alsvolgt:

“Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden ten einde veranderingen, ontwikkelingen, stabiliteit of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen.”      Uit:Beroepsprofiel van de muziektherapeut, Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, Utrecht 2009.

Binnen de therapie wordt er dus door middel van muziek aan doelen gewerkt die in eerste instantie niet muziekgerelateerd zijn. Muziektherapie kan individueel of in groepsverband worden gegeven.

Aanmelding via anna@annaliem.nl .

Stuur een mail waarin je jouw situatie uitlegt, en ik neem zo snel mogelijk contact met je op om samen te kijken of ik iets voor je kan betekenen.

Wachttijden

De wachttijd voor de start van muziektherapie is afhankelijk van de reistijd, locatie en de periode van het jaar.

wachttijden


Voor wie?

Jeugd

Kinderen met een vorm van autisme en/of een verstandelijke beperking met een hulpvraag op een van de volgende vlakken: emotieregulatie, sociale interactie, aandacht- en concentratie, zelfbeeld.

 • Aan huis muziektherapie in de vertrouwde omgeving van het kind.
 • Nauw contact met de ouders en/of verzorgers.
Werkwijze

Na aanmelding voor muziektherapie, via de jeugdconsulent of via anna@annaliem.nl, volgen we de volgende stappen:

 1. Intakegesprek
 2. Observatieperiode
 3. Behandelplan
 4. Behandelfase
 5. Tussentijdse evaluaties
 6. Afronding en evaluatie

Lees hier meer uitleg bij elke fase van de behandeling.

Adolescenten en volwassenen
 • Als je je autonomie en vertrouwen wil vergroten.
 • Als je bang bent voor je emoties.
 • Als je je emoties wil leren herkennen en uiten.
 • Als je je grenzen wil leren  aangeven.
 • Als je beter in contact wil zijn met je zelf en anderen.
 • Als je moeite hebt om bepaalde aspecten van het leven te accepteren.
 • Als je heftige gebeurtenissen wil verwerken.
Werkwijze

Na aanmelding volgen dezelfde stappen zoals beschreven bij de jeugd.

Het samen beluisteren en/of maken van muziek, kan emotionele processen aanzetten, stimuleren en door laten werken. Hiermee kun je (nare) gebeurtenissen verwerken, een plek geven en achter je laten.

Aanvaarden

Het begint bij aanvaarden. Aanvaarden van dat wat er nu niet is. Maar vooral van dat wat er nu wél is. Bij muziektherapie zijn we (ogenschijnlijk) eenvoudigweg aanwezig bij dat wat er nu in jou leeft, met je volle aandacht voor dat wat zich nu aandient. We vertoeven hier, vertrouwend op dat jij datgeen kan dragen wat zich nu aandient, hoe pijnlijk ook. Je daarmee verbinden en hier klank aan geven, maakt dat er innerlijke ruimte komt en dat het een plek kan krijgen. Sommigen voelen zich bevrijd, anderen voelen een vredige rust en acceptatie. Soms heeft dit één sessie nodig, soms duurt het jaren.

Wel zelf, maar niet alleen.

Het gaat er om dat je een plek hebt, waar je jezelf kunt onderzoeken. Je doet en draagt dat zelf, maar je hebt een keuze om dat in je eentje te doen, of samen. Binnen muziektherapie geldt dan ook: wel zelf, maar niet alleen.

Lees meer..


Tarieven en Vergoeding

€65,- per sessie van 45 minuten

Een aantal gemeenten in Zuid West-Brabant werkt enkel met contracten in de jeugdhulpverlening. Dit zijn zogenoemde hoofdaannemers die in de raamovereenkomst zitten. De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert werken op deze manier. Vaktherapie kan vergoed worden mits de hoofdaannemer in de raamovereenkomst voor de jeugdhulpverlening wil samenwerken met onderaannemers. Via een betrokken jeugdconsulent of via een hoofdaannemer uit de raamovereenkomst, is het bekostigen van muziektherapie dus mogelijk.

Vergoedingen
Veel zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie gedeeltelijk vanuit een aanvullend pakket. Soms wordt er om een verwijsbrief of indicatie gevraagd van uw (huis)arts of behandelaar. Via Zorgwijzer kunt u opzoeken of uw verzekeraar muziektherapie vergoedt. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer zelf bij uw verzekering of u recht hebt op (gedeeltelijke) vergoeding.
Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het belangrijk te weten dat ik lid ben van de beroepsverenigingen NVvMT en FVB  en ingeschreven sta in het Register Vaktherapeutische Beroepen.


Voor verwijzers

Kijk voor meer informatie op de pagina voor verwijzers. Onder verwijzers worden regiebehandelaars verstaan, waaronder: psychiaters, klinisch psychologen, gz-psychologen, hoofdaannemers van de Gemeenten in Zuid-West Brabant.