Image
Hulpvraag muziektherapie, aanmelding

Als er een hulpvraag is voor uw kind, kunt u zich aanmelden voor muziektherapie. Aanmelding kan via anna@annaliem.nl . Wilt u muziektherapie voor uw kind met autisme? Maar woont u buiten de regio waar Anna werkt, kijk dan eens op www.stichtingpapageno.nl .

Hulpvragen kunnen heel breed zijn en kunnen betrekking hebben op meerdere (ontwikkelings)gebieden.

Anna heeft vooral ervaring met hulpvragen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij kijkt hierbij vanuit de psychologische basisbehoeften: hechting, autonomie, eigenwaarde, spel/plezier en identiteit.

Enkele voorbeelden van doelen

Wachttijd


De wachttijd voor de start van muziektherapie is afhankelijk van de reistijd, locatie en de periode van het jaar.

Aanmelden

Emotionele ontwikkeling
* Emoties exploreren, uiten en verdragen.
* Het zelfvertrouwen en de assertiviteit vergroten.
* Bewust worden van het zelfbeeld.
* Versterken van de autonomie.
* Grenzen leren aanvoelen en aangeven.

Sociale ontwikkeling
* Ontwikkelen, stimuleren en verbeteren van de sociale vaardigheden.
* Vergroten van de gerichtheid op een ander.
* Leren omgaan met aandacht en met verantwoordelijkheid.


Cognitieve ontwikkeling
* Gestructureerd werken, of juist:
* Flexibel leren omgaan met onverwachte situaties door structuurverlatend te werken
* Aandacht en concentratieboog vergroten
* Vergroten van de kennis


Motorische ontwikkeling
* Verbeteren van de grove en fijne motoriek

Intakegesprek

Nadat ik telefonisch contact heb opgenomen met u, houden we een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en wordt praktische informatie besproken. Het intakegesprek vindt in eerste instantie alleen plaats met de ouder(s)/verzorger(s) zodat er vrijuit kan worden gesproken over het kind.

Het intakegesprek is vrijblijvend en hier zitten geen kosten aan verbonden.

Observatieperiode

Na het intakegesprek volgt er een observatieperiode. Meestal duurt een observatieperiode ongeveer zes weken, uitgaande van één sessie per week. Soms is de observatieperiode korter, soms wat langer.

Tijdens deze periode wordt gekeken of muziektherapie inderdaad de juiste hulpverlening is. De observatieperiode is bedoeld om uiteindelijk van de hulpvraag een of meerdere doelen te maken waar in de behandelfase aan gewerkt zal worden.

Na een observatieperiode ontvangen de ouders een observatierapportage en zal deze geëvalueerd worden. Tijdens dit gesprek wordt besloten of muziektherapie al dan niet geïndiceerd is.

Behandelplan en behandelfase

Een behandelplan wordt opgesteld op het moment dat er een indicatiestelling voor muziektherapie is gemaakt, wanneer de cliënt dus muziektherapie gaat volgen. Hierin worden doelen zorgvuldig gesteld en hierin wordt beschreven hoe aan deze doelen gewerkt zal worden. Tevens worden evaluatiedata afgesproken.

Afhankelijk van het proces binnen de muziektherapie worden de doelen aangepast of bijgesteld.

Afrondingsfase en evaluatie

Wanneer de doelen zijn behaald en er geen nieuwe hulpvragen meer zijn, zal de muziektherapie afgerond worden. De ouders van de cliënt ontvangen een behandelrapportage van de muziektherapie. Hierin staat het proces van de cliënt beschreven en hierin wordt een evaluatie gedaan op de behandeldoelen.

Tarieven en Vergoeding

€65,- per sessie van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd zoals voorbereiding en verslaglegging. Voor multidisciplinair overleg is de vergoeding €65,- per uur en voor een extra evaluatieverslag wordt €65,- per verslag gerekend.

Een aantal gemeenten in Zuid West-Brabant werkt enkel met contracten in de jeugdhulpverlening. Dit zijn zogenoemde hoofdaannemers die in de raamovereenkomst zitten. De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert werken op deze manier. Vaktherapie kan vergoed worden mits de hoofdaannemer in de raamovereenkomst voor de jeugdhulpverlening samenwerkt met onderaannemers. Via een betrokken jeugdconsulent of via een hoofdaannemer uit de raamovereenkomst, is het bekostigen van muziektherapie dus mogelijk.

Vergoedingen
Veel zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie gedeeltelijk vanuit een aanvullend pakket. Soms wordt er om een verwijsbrief of indicatie gevraagd van uw (huis)arts of behandelaar. Via Zorgwijzer kunt u opzoeken of uw verzekeraar muziektherapie vergoedt. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer zelf bij uw verzekering of u recht hebt op (gedeeltelijke) vergoeding.
Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het belangrijk te weten dat ik lid ben van de beroepsverenigingen NVvMT en FVB  en ingeschreven sta in het Register Vaktherapeutische Beroepen.


Ervaringen van cliënten

“Anna is op ons pad gekomen nadat onze dochter op 2.5 jarige leeftijd een herseninfarct heeft gekregen. Ze raakte eenzijdig verlamd en kon niet meer praten, na een tijdje kwamen weer enkele woordjes terug, ook heeft ze een vorm van afasie. We willen dat er zoveel mogelijk woorden terugkomen en daar kan muziektherapie een rol in spelen. Na wat speuren op internet kwamen we bij Anna terecht. Anna kwam aan huis en het klikte meteen. Na een aantal keren wist onze dochter precies wat de structuur is, en doet ze enthousiast mee met de opzegversjes en korte liedjes met gebaren en materialen die bij de liedjes horen, en die Anna zelf meeneemt. Door heel veel herhalen van liedjes krijgt ze bepaalde woordjes terug om in het dagelijks leven in te zetten. Anna kan heel goed omgaan met onze dochter van 3, en brengt rust met zich mee wanneer ze binnenkomt. We zijn erg blij dat Anna op ons pad is gekomen!” moeder M. 14/09/2016

“Twee van onze kinderen, een dochter en een zoon, zijn via adoptie in ons leven gekomen. Beiden hebben een verstandelijke beperking en ook is er sprake van zogenaamde  hechtingsproblematiek. Onze dochter heeft nu bijna een jaar muziekbegeleiding van Anna. Vanaf het eerste moment was er een geweldige klik en is het muziekuurtje met Anna het wekelijkse hoogtepunt. Onze dochter gaat helemaal mee in de vrolijkheid en het enthousiasme van Anna en breekt letterlijk open. Ook voor ons als ouders is het mooi en ontroerend om daarbij aanwezig te zijn. Al lang wilde onze dochter leren gitaar spelen, maar tot de komst van Anna leek dat een niet erg reële wens. Het is prachtig om te zien hoe zij nu vol trots de eerste akkoorden aan het leren is. Toen onze zoon enkele maanden thuis woonde heeft ook hij wekelijks muziek gemaakt met Anna. Hij is altijd geremd geweest om zich te uiten, maar door Anna’s natuurlijke benadering kwam hij helemaal los. Het was een genot om hem te horen zingen. Hoewel voor hem de periode vrij kort was, heeft de muziekbegeleiding enorm bijgedragen om met meer vertrouwen de volgende stap op zijn levenspad te zetten.” moeder L. en vader P. 10/01/2015

“Ongeveer een jaar geleden ontdekten wij Papageno en kwamen we in contact met Anna. Op een professionele wijze is er een plan opgesteld, waarin doelen staan die we willen bereiken met behulp van muziektherapie voor onze zoon. Steeds weer is er afstemming over hoe de muziektherapie verloopt en of het nog de juiste uitwerking heeft op onze zoon. De lijntjes zijn kort. Anna deelt haar ervaringen met ons en bespreekt opvallende zaken. Op onze zoon heeft de muziektherapie een positieve werking. Naast zijn autisme heeft hij ook een ernstig verstandelijke beperking. Nu we bijna een jaar bezig zijn, merken we dat hij Anna gaat herkennen en begrijpt hij naar welke ruimte hij moet als zij er is. De sessies starten steeds op dezelfde wijze, in dezelfde ruimte, met herkenbare onderdelen en eindigen op dezelfde wijze. Dit is herkenbaar, geeft duidelijkheid en rust. Het is prettig dat de muziektherapie in de thuissituatie plaatsvindt. Dit is al een veilige basis van waaruit je kan starten. Een nieuwe omgeving levert vaak al veel spanningen op, hier heb je nu niet mee te maken. Er zijn al veel dingen bereikt. Onze zoon is opener geworden. Hij zoekt oogcontact met je en het lijkt of hij iets met je wil delen of aan je wil laten zien als hij met de muziek bezig is. Het stimuleert zijn woordenschat. Af en toe zegt hij een gericht woord, terwijl hij dit voorheen niet deed. We merken dat zijn spanningsboog groter is geworden. Waar hij eerst 5 a 10 minuten zijn aandacht bij de muziek kon houden, lukt het nu bijna een half uur zich te concentreren. Anna brengt iedere week ander materiaal mee om hem te prikkelen, te laten ervaren en te ontdekken. Een vast onderdeel van de sessie zijn onder andere het bewegen van dunne sjaals geworden. Daarbij wordt steeds hetzelfde liedje gezongen. Er heerst een ontspannen sfeertje door de liedjes, het ritme van de muziek, het positieve contact, de communicatie die tot stand komt en voor verrassingen zorgt voor ons allemaal. Het is heerlijk om te zien dat je kind op deze manier geniet en een mooie kleur aan de dag geeft. Want als hij geniet en ontspannen is, zijn wij dat ook!” moeder Y. 23/05/2013

“Wij kennen Anna nu vijf maanden, zij komt iedere week bij ons thuis met haar auto vol muziekinstrumenten. Onze zoon kijkt elke keer reikhalzend naar haar komst uit. Bijzonder is dat wij al na een maand een gevoel hadden dat Anna al véél langer bij ons kwam. Dat voelt voor ons gezin als heel bijzonder, omdat dat zeker niet een gevoel is dat wij snel bij mensen hebben. Anna heeft een heel onbevangen uitstraling, haar vrolijkheid en enthousiasme vallen op. Ze is heel rustig, geduldig en duidelijk naar onze zoon toe, maar volgt hem ook in zijn energie en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij zijn belevingswereld. Wat ik heel tekenend vind voor haar inzet en betrokkenheid is dat zij, op speciaal verzoek van onze zoon, een lastig,onbekend liedje van K3 is gaan leren spelen. Er was geen tekst of muziek van te vinden, maar zij is het helemaal gaan uitpluizen en oefenen, net zo lang totdat ze het kon spelen. Nu hoort het bij het vaste repertoire. Het mooie aan Anna is dat zij mijn zoon laat voelen dat zij hem heel serieus neemt, hierdoor durft hij zich steeds vrijer te uiten. Het voedt zijn zelfvertrouwen, waardoor hij gemakkelijker nieuwe stapjes met haar durft uit te proberen. Onze zoon heeft een verstandelijke beperking, autistische stoornis, epilepsie en een lichamelijke handicap. Hij is dus zeker niet iemand die gemakkelijk vertrouwen in mensen stelt.” moeder C.  05/10/2012

“Anna is een enthousiaste muziektherapeute die kinderen op geheel ongedwongen manier benaderd zodat ze zich meteen op hun gemak voelen. Ze weet als geen ander in te springen op de (muzikale) behoeften van kinderen en maakt hierbij gebruik van creatieve werkvormen die kinderen aanspreken. Kinderen krijgen op speelse wijze de ruimte om zich te ontwikkelen.” psychologe E. 13/09/2012

“Wij kennen Anna al geruime tijd en sinds een klein jaar is onze dochter ( 25 jaar en licht mentaal beperkt met wat kenmerken van het autistisch spectrum) bij haar in therapie. De hulpvraag van onze dochter is: beter om te kunnen gaan met stress-situaties, zelfstandiger worden en zelfverzekerder worden. De ingang via muziek is perfect voor onze dochter omdat zij op allerlei manieren zich uit via muziek. Zang, piano, fluit, djembé. Anna werkt op een gevoelige en deskundige manier met haar. Via improvisatie en opdrachten. Ze voelt erg goed aan wat er zich afspeelt bij onze dochter. Daar haakt ze op in, geeft ruimte en zoekt grenzen op. Tijdens de therapie merk ik dat er wisselingen kunnen zijn, naargelang wat onze dochter aangeeft. Er kan meegegaan worden in haar beleving, maar ook kan er uitgedaagd worden. Anna is erg geduldig, vrolijk en erg rijk aan creativiteit. Daarnaast is ze helder in uitleg en overleg. Anna is zelf erg muzikaal en kan met erg veel instrumenten werken. Maar ook het gewoon luisteren naar muziek is iets wat gedaan wordt. De resultaten voor mijn dochter zijn talrijk. Ze staat steviger in haar schoenen, durft meer te ondernemen, is zich zekerder gaan voelen en minder verlegen. Doordat Anna ook planmatig met haar werkt, zien we dit terug bij onze dochter. Het prettige van de therapie aan huis, is dat onze dochter in haar eigen omgeving kan musiceren, dat wij gedeeltelijk meemaken wat er gedaan wordt en dat er een direct contact is van therapeute met ons.” moeder  M. v.d. H.  10/08/2012